De Wensboom

De Wensboom – Kleine wensen voor andere mensen

Rotary Driebergen-Rijsenburg heeft een nieuw initiatief opgezet, De Wensboom. Dit jaar willen we met de opbrengst van de Santa Run meerdere goede doelen of wensen in vervulling laten gaan. Daarom gaan we werken met een wensboom. Iedereen kan een wens doen voor een ander, onder het motto “Kleine wensen voor andere mensen“.

Een wensboom is een boom die, volgens het volksgeloof, wensen kan doen uitkomen. Er worden offers gebracht bij het boomheiligdom. Wensbomen komen voor over de hele wereld. Vaak worden linten of lapjes stof aan de boom gebonden na het doen van een wens, maar ook komt het voor dat metalen objecten (zoals spijkers of munten) in de stam worden gestoken. Specifieke wensbomen zijn de koortsboom (ook wel lapjesboom) en spijkerboom (ook wel breukeboom), hier vraagt men om genezing van een ziekte of breuk.

Tijdens de kerstmarkt op het Kerkplein op zondag 8 december en op de kerstmarkt op de Traaij op vrijdag 13 december staan we klaar om wensen in ontvangst te nemen. Alle wensen zullen bekeken worden en we zullen een selectie maken van wensen die we in de loop van 2020 kunnen vervullen. Duidelijk zal zijn dat niet alle wensen in vervulling kunnen gaan, maar we gaan heel erg ons best doen.

Meer weten over dit initiatief of een wens indienen voor een ander, neem dan contact op met marielle@vosbeek.nl.